Fredag 13. november inviterte Eiendom Norge til frokostmøte om boligbygging i Oslo i forbindelse med tiltredelsen av den nye rødgrønne byrådet i Oslo.

I panelet satt Eiendom Norges administrerende direktør Christan Vammervold Dreyer, Obos konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, opposisjonsleder, leder av samferdsels- og miljøkomiteen og tidligere finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) og byrådssekretær for byutvikling Anders Rødberg-Larsen (Ap), som møtte i stedet for byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) som dessverre var blitt syk.

Offensiv tomtepolitikk

– Den nye byrådet vil føre en offensiv tomtepolitikk, sa Anders Røberg-Larsen (Ap) og viste til at det forrige byrådet hadde regulert alt for få byggeklare tomter i Oslo.

Røberg-Larsen understreket at det må gjøres noe for å få opp tempo i boligbyggingen, og at dagens tomtereserve ikke er stor nok.

– Vi vil sørge for et større volum av pågående reguleringsprosesser på flere utviklingsområder enn i dag, sa han.

– Byutviklingen i Oslo har foregått på for få steder, og utviklere påpeker at de kun klarer å selge noen hundre boliger i hvert område årlig. Oslo kommune har en stor jobb å gjøre ved å spre utviklingen over hele byen, sa Røberg Larsen.

Sådde tvil om gjennomføringen

Opposisjonsleder Eirik Las Solberg (H) utfordret realismen i byrådets plattform og ambisjoner for en offensiv tomtepolitikk.

– Hvis dere ønsker å spre byutviklingen, hvorfor vil dere eksempelvis stanse utviklingen av Ravnkollen, spurte Lae Solberg.

Lae Solberg mente historikken sist periode taler imot det nye byrådet. Da disse partiene satt i opposisjon stemte de ned en rekke prosjekter som ville gi flere boliger, sa Lae Solberg.

– Det alvorligste med dette byrådet er imidlertid at det sås tvil om forslåtte bevilgninger til samferdselsprosjekter i Oslo i statsbudsjettet 2016. Skal Oslo lykkes med høyere boligbygging er byen helt avhengig av at bevilgningene og planene i dagens Oslo-pakke 3 opprettholdes, deriblant E18 vestover, sa Lae Solberg.

Problematisk kommuneplan

– Skal vi få bygge flere boliger i Oslo, må den nye kommuneplanen revideres og politikerne slutte å ta ned antall enheter i prosjekter på sviktende grunnlag, sa Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj.

Siraj viste til Obos sin utvikling av Oppsal senter  hvor tidligere byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) tok ned prosjektet med to etasjer fordi han mente gesimshøyden var for høy.

– Slike smaksdommer fra politikerne får økonomiske konsekvenser for utbyggerne og utnyttelsen blir lavere enn nødvendig, sa Siraj.

Siraj viste til det problematiske med den nye kommuneplanen, hvor ambisjonen er høyere utnyttelse av arealene. Samtidig legges det opp til lavere tetthet enn i mange andre gode byutviklingsområder som Kværnerbyen og Pilestredet Park.

– Dette i kombinasjon med at det nå kreves tomteeiere skal gå sammen med naboer om områdeplan, er svært problematisk og vil ikke bidra til flere boliger i byen, sa Siraj.

Dynamisk boligbehov

Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer påpekte i sitt innlegg svakhetene ved å operere med et måltall på antall boliger som angivelig mangler i Oslo.

– Byrådet skriver i sin plattform at Oslo mangler 20 000 boliger. Slike tall er basert på befolkningsfremskrivninger, og er det noe historien viser så er det at slike prognoser kan endre seg raskt. Særlig når vi vet at befolkningsveksten i Oslo er drevet av arbeidsinnvandring, som kan snu ved dårligere tider, er det vesentlig at politikerne og markedet tar inn over seg at boligbehovet er dynamisk, sa Dreyer.

Han viste videre til behovet for enklere regler for boligbyggerne.

– Oslo kommune har i dag 201 ulike normer, veiledninger og planer som kommer i tillegg til Plan- og bygningsloven. Fra plattformen leser vi om store ambisjoner for grønn tak, byøkologi, urban landbruk og arkitekturpolitikk. Dette vil nødvendigvis innebære flere slike normer, og i andre omgang økte kostnader for utbyggerne.

– Vi trenger tiltak som bidrar til å forenkle og å få ned byggekostnadene, ikke øke dem, sa Dreyer.

k

F.v Anders Røberg-Larsen (byrådssekretær for byutvikling AP), Erling Lae Solberg (tidligere finansbyråd Høyre), Daniel Kjørberg Siraj (konsernsjef OBOS), Christian V. Dreyer (adm. dir Eiendom Norge) og Erik Lundesgaard (kommunikasjonssjef Eiendom Norge). Eiendomsfrokost i regi av Eiendom Norge på Stormkjøkkenet. Foto: Fredrik Bjerknes

n

F.v Daniel Kjørberg Siraj (konsernsjef OBOS), Erling Lae Solberg (tidligere finansbyråd Høyre) og Christian V. Dreyer (adm. dir Eiendom Norge). Eiendomsfrokost i regi av Eiendom Norge på Stormkjøkkenet. Foto: Fredrik Bjerknes