Larsen-Nyhus Haaning har sittet i styret i Eff siden 2006.

Eff er medlemsorganisasjonen for eiendomsmeglerforetakene i Norge, og ivaretar medlemsforetakenes interesser i forhold til media, myndighetene og andre institusjoner.

Haaning etterfølger Terje Buraas som har sittet som styreleder de tre siste årene. Hun jobber til daglig som administrerende direktør hos Eiendomsmegler 1 Buskerud Vestfold.

– Eff er eiendomsmeglerbransjens ledende talerør internt i bransjen og eksternt mot bl.a. myndigheter og media. Vi skal også være en tydelig stemme i den boligpolitiske debatten, samt fortsette det positive arbeidet med å bedre bransjens omdømme, sier den nyvalgte styrelederen Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning.

En av Eiendomsmeglerforetakenes Forening viktigste oppgaver er månedlig distribusjon av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk.

– Vi har en samfunnsøkonomisk veldig viktig rolle som distributør av løpende statistikk for boligomsetning. Vi vil i tiden fremover se på videreutvikling av statistikken, sier Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Styreleder i Eiendomsmeglerforetakenes Forening
TLF: 913 39 223

Christian Vammervold Dreyer
Administrerende Direktør i Eiendomsmeglerforetakenes Forening
TLF: 907 24 999

Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)
Postboks 1107 – Sentrum, 0104 Oslo
Besøksadresse: Storgata 33 A, Oslo
Telefon: 22 42 15 75
www.eff.no