I midten av januar kom nyheten om at Oslos byplansjef siden 1998, Ellen De Vibe, slutter til sommeren. Hva blir hennes ettermæle og hvem og ikke minst hva kommer etter henne?

Samtidig kunne vi oppsummere at antall regulerte boliger i Oslo i 2018 endte på rekordlave drøye 800 boliger. Hvorfor klarer ikke Oslo det de andre store byene i Norge klarer, nemlig å regulere og igangsette et tilstrekkelig antall boliger målt mot befolkningsveksten?

Og: Hva betyr dette for boligprisutviklingen i hovedstadsregionen?

Gjester: Administrerende direktør Gunnar Bøyum, Aspelin Ramm og tidligere byutviklingsbyråd i Oslo og nå bystyremedlem Bård Folke Fredriksen (H).

Produsert av Perplex.no