Christian Vammervold Dreyer er ansatt som administrerende direktør i Eff fra 1.4.2013. Dreyer har tidligere vært styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund og administrerende direktør i meglerkjeden Eie Eiendomsmegling.

– Vi er svært fornøyd med ansettelsen av Dreyer, sier styreleder Terje Buraas. Hans kompetanse og erfaring vil være en svært verdifull tilvekst til vår forening, som allerede er i sterk utvikling, fortsetter han.

Eff arbeider bl.a. med å redusere konfliktnivået mellom boligkjøpere og boligselgere, og med forslag om et nytt og mer oppdatert lovverk rundt boligomsetning. I tillegg er Eff aktiv i debatten knyttet til boligbygging og stabilisering av boligprisene. Christian V. Dreyer ser frem til å ta tak i alle de positive utfordringene eiendomsmeglingsbransjen har foran seg.

– Jeg har alltid hatt stort bolig politisk engasjement, og jeg ser nå frem til å være Eff sin tydelige stemme i den norske eiendomsdebatten, sier Christian V. Dreyer, og fortsetter; jeg gleder meg også til å være med å bygge opp Eff til å bli en enda mer slagkraftig organisasjon for foretakene i eiendomsmeglingsbransjen.

Etterutdanning, kurs og medarbeiderutvikling vil være grunnpilarer i foreningens leveranser til medlemmene de neste årene. Det har derfor vært sentralt for oss å styrke administrasjonen slik at vår daglige leder, Hanne K. Railo, kan utvikle dette sentrale arbeidet videre, fortsetter Buraas.

– Eff har ambisjoner, og vil i fremtiden styrke administrasjonen ytterligere for å bistå medlemsbedrifter og deres ansatte på nye arenaer, avslutter Buraas.

Kontaktpersoner:
Styreleder Terje Buraas, tlf. 913 55 118
Christian V. Dreyer, tlf. 907 24 999