Fredag 25. april kom søkertallene fra Samordnet opptak for de offentlige høyskolene og universitetene.

Til de fire offentlige eiendomsmeglingsstudiene fordelte søkerne seg slik:

Høyskolen i Telemark, avdeling Bø: 191
Universitet i Nordland: 112
Høyskulen i Sogn og Fjordande: 90
Høyskolen i Hedmark, avdeling Rena: 152

Sum: 545

I tillegg har de fire studiestedene til Handelshøyskolen BI i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim 1451 søkere til eiendomsmeglingsstudiet.

Totalt betyr dette at det er 1996 søkere til norske eiendomsmeglingsstudier med oppstart 2014.

– Selvom søkertallet er lavere enn i 2013 er det historisk sett veldig mange som søker seg til meglerstudiet. Det er gledelig at så mange søker seg til studiet, noe som viser at eiendomsmegleryrket er attraktivt, sier administrende direktør Christian Vammervold Dreyer.

– Det er viktig for eiendomsmeglingsbransjen å ha en god rekruttering av kommende eiendomsmeglere. Vi ser derfor positivt på at høyskolene rundt om i Norge har bidratt til mange nye eiendomsmeglerfullmektiger, sier Dreyer.

I juli kommer tallene for opptak til eiendomsmeglingsstudiene for høsten 2014.