Eiendom Norge har siden 2008 utarbeidet undersøkelsen i samarbeid med Finn Eiendom og Opinion. 869 personer boligselgere har gjennom Finn Eiendom deltatt i undersøkelsen, i tidsrommet 11. Feb – 10.april.

De siste årene har undersøkelsene vist en signifikant bedring i kundenes opplevelse av eiendomsmeglingstjenestene. Dette samsvarer godt med undersøkelsene i Norsk Kundebarometer, som viser et løft for eiendomsmeglingsbransjen som nå er så høyt som 13. plass av alle målte næringer.

Årets undersøkelse viser en mindre nedgang fra 2014. Likevel viser undersøkelsen at eiendomsmeglingsbransjen har stabilisert seg på et høyt nivå sammenlignet med tidligere.

– Boligselgerne er samlet sett ganske fornøyde med valget av eiendomsmegler ved siste boligsalg. Overordnet tilfredshet er stabilt sammenlignet med 2014, skriver Opinion i undersøkelsen som en av konklusjonene.

I tillegg har Opinion pekt på at forbedringer knyttet til prosessen etter visning vil gi ytterligere løft i kundens tilfredshet.

– Selv om undersøkelsen viser at mange er godt fornøyd med megler i forbindelse med boligsalget, viser også funnene at vi fremdeles har forbedringspotensial på flere områder. Eiendomsmeglingsbransjen lever av fornøyde kunder, og jeg er sikker på at foretakene vil bruke undersøkelsen for å løfte kvaliteten på tjenestene ytterligere, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Undersøkelsen kan lastes ned her: KTI 2015 utsendelse