Velkommen til Hvitvaskingsdagen den 19. september 2024 på Hotel Bristol i samarbeid med Advokatfirmaet Erling Grimstad.

Konferansen gir deg økt innsikt i etterlevelse av hvitvaskingsregelverket og hvordan eiendomsbransjen bør løse disse oppgavene på en god måte.

Konferansen passer for eiendomsmeglere, oppgjørsmedarbeidere, næringsmeglere, prosjektmeglere, fagansvarlige, daglige ledere, styremedlemmer og andre som ufører arbeidsoppgaver i tilknytning til fast eiendom eller som har tilsynsoppgaver eller forvaltningsoppgaver inn mot bransjen.

Mer info kommer snart.

Hvitvaskingsdagen gir fem etterutdanningspoeng.

Pris: 2900,- eks mva.

2300,- eks mva hvis du bestiller flere enn 10 billetter.