Eiendom Norge leverte denne uken høringssvar til EU i forbindelse implementeringen av et europeisk profesjonskort som blant annet omfatter eiendomsmeglere.

Profesjonskort er et gjensidig anerkjennelsessystem som automatisk anerkjenner et antall profesjoner basert på et harmoniserende minstekrav til utdannelse. Det er en generell ordning for annerkjennelse av utdannelsesbeviser og automatisk annerkjennelse av arbeidserfaring.

Bakgrunnen er friere flyt av arbeidskraft og å forhindre at landene beskytter sine interesser og hindrer konkurransekraften.

Profesjonskort gir delvis adgang til å utøve et yrke, slik at personen kan utøve de deler av yrket han/hun er kvalifisert for i hjemlandet. Det forutsetter at borgeren er kvalifisert i hjemstaten. Hjemstaten vil ha oppgaven med å bekrefte opplysningene til søker, vertstaten vil raskere kunne godkjenne kvalifikasjonene. Hjemstaten skal utstede profesjonskort ved midlertidig tjenesteyting for yrker som ikke krever forhåndsgodkjenning.

Dette betyr at en som har jobbet som eiendomsmegler i f.eks. Hellas i minimum ett år, og er godkjent som dette i Hellas, kan søke greske myndigheter om bekreftelse – Europeisk profesjonskort. Denne personen kan, ved å inneha et slikt kort, ta midlertidig arbeid som eiendomsmegler i Norge(hos eiendomsmeglingsforetak med norsk konsesjon) uten ytterligere godkjennelse fra norske myndigheter eller krav til utdannelse, praksis eller egnethetstest.

Eiendom Norge har i høringssvaret sagt at vi er imot et Europeisk profesjonskort for eiendomsmeglere.

– Vi tror ikke det vil være høy mobilitet innenfor eiendomsmeglingsyrket med bakgrunn i at Norge har et unikt system i forhold til eiendomstransaksjoner, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Det særegne med norsk eiendomsmegling er at megleren gjennomfører hele transaksjonsprosessen. En norsk eiendomsmegler har ansvar for salgsprosessen, den komplekse budgivningsprosessen som baserer seg på auksjonsprinsippet, kontraktsutformingen, dokumentbehandling og selve oppgjørsprosessen. Det finnes ikke tilsvarende regulatoriske krav til eiendomsmeglere i andre land, ei heller har eiendomsmeglere tilsvarende ansvar for hele eiendomstransaksjonen.

– Nivået på service og kvalitet i norsk eiendomsmeglingsbransje er høyt, det er viktig at den tryggheten forbrukerne i dag opplever i forbindelse med kjøp og salg opprettholdes, sier Dreyer.

Et annet viktig poeng er at transaksjonskostnaden ved kjøp og salg av bolig er blant de rimeligste i Europa, noe som er grundig dokumentert i Global Property Guide.

– Norske forbrukere har de tryggeste rammebetingelsene når de skal kjøpe og selge bolig, i tillegg så er kostnadene på et veldig lavt nivå i internasjonal sammenheng. Det er viktig for forbrukerne at dette ikke endrer seg, avslutter Dreyer.