Den 1.1.2022 trer nye endringer i avhendingslova i kraft. Nå har Eiendomsmeglerskolen publisert et splittert nytt kurs om endringene, som er tilgjengelig for alle.

- Vi nærmer oss nyttår med stormskritt, og vi ser at nødvendigheten for meglere å sette seg inn i lovendringene er stor. Vi har derfor valgt å gjøre dette kurset kostnadsfritt, sier Hevrøy.

Foto: Eiendomsmeglerskolen.

Foto: Hanne Nordskog-Inger under innspilling av kurset.

- Du kan logge deg inn på eiendomsmeglerskolen.no og ta kurset i dag. Hvis ikke har en bruker hos oss så kan du enkelt registrere en bruker, og så ligger kurset også gratis tilgjengelig inne på siden, sier han.

Kurset er spilt inn med et ekspertpanel bestående av Nina Fodstad Skumsrud fra Eie, Mads Andersen, fra Claims Link, Blerande Thaqi fra Help, Fredrik Poulsen fra Privatmegleren og Hanne Nordskog-Inger fra Eiendom Norge.

- Med et så bredt panel vil det gi megleren en god og nyttig gjennomgang av endringen og hvordan det påvirker hverdagen til hver enkelt, avslutter Hevrøy.

Foto: Eiendomsmeglerskolen.

Foto: Mads Andersen under innspilling av kurset.

Kurset gir 2 etterutdanningspoeng som kan brukes når poengene skal meldes inn til nyttår.

Om Eiendomsmeglerskolen:

  • Eiendomsmeglerskolen er en nettbasert utdanningsportal for etterutdanning av eiendomsmeglere.
  • Eiendomsmeglerskolen vil til enhver tid inneholde tilstrekkelig og relevant etterutdanning for at du skal kunne oppfylle de 15 lovpålagte poengene i løpet av en to-års periode.
  • Tilbakemeldingene på løsningen er meget god og vi får stadig nye «studenter».
  • Selskapet ble etablert i 2014 og lansert i 2015, og har siden etablert seg som en ledende aktører innen lovpålagt etterutdanning av eiendomsmeglere. Selskapet ble dannet av The Learning Group og Eiendom Norge.

Eiendomsmeglerskolen består av 2 hoveddeler:

  1. Videobaserte kurs med egen spørsmål og svar sekvens.
    Alle kurs vi tilbyr splittes opp i mindre deler på +/- 5 minutter.På den måte kan brukerne ta deler av kurset når de venter på en visning, en annen del i en pause i papirarbeidet på kontoret, eller kanskje en del mens brukeren sitter på bussen på vei til jobben. Vår teknologiske plattform holder oversikt slik at alle delere av kurset blir tatt.
  2. Min side med eget kompetansearkiv.
    Her er faglig leder til en hver tid ha fullstendig oversikt over brukernes kurspoeng, all utdanning og etterutdanning, og ikke minst et rettighetsregister.Ved å bruke Eiendomsmeglerskolen så tilfredsstiller brukerne og eiendomsmeglerforetakene Finanstilsynets krav til etterutdanning og oversikt.