Idag slapp Statistisk Sentralbyrå (SSB) tallene for fastlands-Norges BNP for 1. kvartal i 2017. Den gikk opp med 0,6 prosent.

Fjerde kvartal gikk BNP opp med 0,4 prosent og økningen dette kvartalet er noe høyere enn forventet sier byrået på sine nettsider.

– Svake tall i kraftforsyningsnæringen dempet veksten for fjerde kvartal på rad, mens bruttoproduktet i bygge- og anleggsvirksomhet fortsatte den sterke veksten som startet tidlig i 2015, utreder SSB, som trekker frem den økte boligbyggingen.

– Grunn til å være optimist

Boligprisveksten i Norge er i ferd med å avta etter et ekstremt vekst-år i 2016. Allikevel viser de nye tallene at det er grunn til å tro på positiv utvikling.

– Selv om vi nå ser en dempet utvikling i boligmarkedet viser utviklingen i norsk økonomi at det er grunn til å være optimist, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– Boligmarkedet er en viktig drivkraft i økonomien, og med den positive retningen norsk økonomi har er det grunn til å forvente at boligmarkedet også vil ha en solid utvikling i årene som kommer, fortsetter Dreyer.

– Gode nyheter

Forventingsbarometeret til Finans Norge ble også sluppet i dag, og den bekrefter optimismen.

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator.

For femte kvartal på rad viser barometeret stigning i forventningene blant det norske folk.

– Dette er gode nyheter for en økonomi som fortsatt trenger vekst og omstilling, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer til egne nettsider.

– Viktig for boligmarkedet

Hva husholdningene forventer, preger også hvordan boligmarkedet utvikler seg, og boligprisstatistikken så langt i år viser at presset i boligmarkedet har avtatt noe.

Forventingsbarometeret for første kvartal viser derimot at befolkningen likevel ser positivt på norsk økonomi, noe som også kan være positivt for boligmarkedet.

– Husholdningens forventningstro er viktig også for boligmarkedet. Er husholdningene pessimistisk på egen økonomis vegne vil de være varsomme med å gjøre større investeringer, som f.eks. boligkjøp, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– Den dempede prisveksten vi nå ser i boligmarkedet handler nok mer om at vi nå bygger såpass mange boliger at vi har en bedre balanse i forhold til boligbehovet i befolkningen, samt de innstrammingene vi har fått gjennom boliglånsforskriften, avslutter Dreyer.