I dag presenterer Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no fersk statistikk for fritidsboligprisstatistikk for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter i 2021.

Prisene for fritidsboliger steg med 7,3 prosent i 2021. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.680.012 kroner.

I 2021 ble det solgt 8 549 hytter i Norge – en nedgang på 3,9 prosent fra 2020.

Stor vekst i dyre hytter

- Det har de siste 5-6 årene vært en sterk vekst i hyttemarkedet som ble toppet med den sterke oppgangen i 2020. I 2021 ble det solgt nesten like mange brukte hytter som i 2020, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Særlig er veksten stor for hytter over 5 millioner kroner. Her er omsetningsveksten hele 21,4 prosent fra 2020. Sammenlignet med 2019 har dette segmentet mer enn doblet seg i størrelse, sier Lauridsen.

- I tillegg til veksten i brukthyttemarkedet kommer et betydelig antall nybygde fritidsboliger i Norge, hovedsakelig på fjellet.

I 2021 ble det ifølge SSB gitt igangsettingstillatelser for nesten 7000 fritidsboliger, opp fra snaut 4500 i 2020.

- Vi har de siste to årene opplevd en fritidsboligboom i Norge uten sidestykke historisk, sier Lauridsen.

Over prisantydning for første gang

I 2021 ble det omsatt 8 549 hytter i bruktmarkedet. 4 338 var fjellhytter, 2 536 var sjøhytter og 1 675 var innlandshytter.

Det var flest omsetninger i Trysil, Ringsaker og Vinje kommune.

Fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 2 853 504, opp 10,1 prosent fra 2020.

Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 159 179, opp 4,6 prosent fra 2020.

Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1 494 975, opp 9,9 prosent fra 2020.

- I 2021 oppnådde hytteselgerne for første gang å få mer enn prisantydning for hyttene. I snitt ble brukte hytter i fjor solgt for 1,3 prosent mer enn prisantydningen, sier Lauridsen.

Historisk rask salgstid

I gjennomsnitt tok det 47 dager å selge en fritidsbolig, mens den typiske formidlingstiden var på 16 dager.

- Salgstiden har gått markant ned fra 2020 og det har aldri tidligere gått så raskt å selge fritidsboliger i Norge, sier Lauridsen.

Kystkommunene Lillesand (7 500 000), Færder (7 320 625) og Tvedestrand (6 710 556) var kommunene med de høyeste fritidsboligprisene.

Dyrest av fjellkommunene var Øyer (4 953 651), Hol (4 947 699) og Hemsedal (4 927 659).

Tegn til normalisering i 2022

- Så langt i 2022 er det solgt 424 hytter i Norge. Det er en betydelig nedgang fra 2021, 2020 og 2019, sier Lauridsen.

- Dette kan tyde på hyttemarkedet vender tilbake til før-pandeminivåer, sier han.

- En slik utvikling vil ikke være så overraskende sett i lys av strømkrisen, økte renter og markant høyere byggekostnader.

- Dessuten har vi fra nyttår fått en ny avhendingslov med økte krav til tilstandsvurdering og selgeransvar. Dette venter vi vil få en viss betydning i hyttemarkedet, da mange tradisjonelle hytter er bygget og vedlikeholdt på egen hånd uten dokumentasjon, avslutter han.

Ytterligere informasjon:

Finn lokal pressekontakt her og her.

NB: På grunn av endringen i fjellhyttemarkedet rapporterer vi nå fritidsboligmarkedet over hele året, og ikke med to sesongrapporteringer i februar for fjellhytter og juni for sjøhytter.

Om statistikken

Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi AS, og fra og med januar 2014 benyttes Eiendomsverdis datakilder også for perioden før Eiendomsverdi overtok beregningsansvaret.

Fjellhytter er hytter i det som er karakterisert som fjellkommuner av Østlandsforskning. Sjøhytter er de som ligger mindre enn 2000 meter fra kysten og mindre enn 300 meter over havet, mens innlandshytter ligger mer enn 2000 meter fra kysten, men samtidig ikke er i en fjellkommune.