Fra 1. januar 2018 endrer Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet.

Samtidig gjøres det endringer som gir dem mulighet til å mer effektivt stoppe brudd på forbrukerlovgivningen.

– Dette gir oss mulighet til å stanse alvorlige lovbrudd mer effektivt, noe som er en klar forbedring for forbrukerne, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth i en pressemelding.

Endringene går ut på at Forbruketilsynet selv kan fatte vedtak mot aktørene. Markedsrådet blir klageorganet. Tilsynet kan gi næringsdrivende sanksjoner uten å først forhandle med dem.

Samtidig vil flere typer lovbrudd kunne straffes med bøter.

Ønsker fortsatt dialog

Selv tilsynet nå kan gi næringsdrivende sanksjoner, så vil dialog fortsatt være foretrukket for å oppnå frivillige løsninger med næringsdrivende.

– Jeg tror de aller fleste næringsdrivende vet at det lønner seg å spille på lag med forbrukerne, og jeg tror at de ønsker å følge loven. I de fleste sakene vil vi fortsatt ha en god dialog med næringsdrivende for å komme fram til løsninger som er til det beste for forbrukerne, sier Haugseth.

Hun understreker også at den nye ordningen gjør det enklere for de aktørene som følger lovverket.

– Ved å slå raskere ned på aktører som ikke forholder seg til regelverket kan vi enklere skape ryddige forhold for dem som følger loven, avslutter Haugseth.