Reklamasjonsnemnda mottok i 2014 cirka 250 skriftlige henvendelser, hvorav 182 er registrert for behandling som klager. Av behandlede saker i 2014 fikk 40 klagere helt eller delvis medhold, 50 fikk ikke medhold og 10 saker ble avvist i nemndsmøter. Dette ga en medholdsprosent i forhold til antall ferdig behandlede saker på 40 % mot 50 % i 2013.

I møte 9. juni ble advokat Einar Edin fra Eiendomsadvokatene valgt som styreleder. Styret består for øvrig av Carl Geving fra NEF, Torgeir Øines fra Forbrukerrådet og Christian Vammervold Dreyer fra Eiendom Norge.