Vedtaket blir effektuert i dag kl. 07.00, samtidig som foreningens nye logo og nettsider www.eiendomnorge.no blir lansert.

– Navneskiftet og de nye nettsidene er en del av arbeidet med å styrke organisasjonen som Norges ledende bolig- og bransjepolitiske organisasjon, sier administrende direktør Christian Vammervold Dreyer.

Vi gjør pressen oppmerksom på at Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi nå skal oppgis som kilde i saker som bruker data fra Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk.

Om Eiendom Norge:
Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Eiendom Norge hadde ved årskiftet 56 eiendomsmeglingsforetak og 669 kontorer/filialer som medlemmer. Disse foretakene har omlag 5000 ansatte.

Medlemmene står for cirka 92 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjør årlig omlag 110 000 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet og det norske samfunnet.

Vi har som mål å være eiendomsbransjens ledende bolig- og bransjepolitiske organisasjon, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

Organisajonen ble stiftet 4. april 2001 under navnet Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).
For ytterligere kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer
Administrende direktør
Tlf. 907 24 999

Erik Lundesgaard
Kommunikasjonssjef
Tlf. 95 88 19 87