Om kort tid lanserer Eiendom Norge i samarbeid med The Learning Group Eiendomsmeglerskolen – en e-læringsportal for etterudanning i eiendomsmeglingsbransjen.

Med Eiendomsmeglerskolen kan alle norske eiendomsmeglere etterutdannes når som helst og hvor som helst med digitale kurs godkjent som lovpålagt etterutdanning.

I disse dager produseres de første kursene og før jul vil kursene for digital etterutdanning lanseres.

Mindre tid og lavere kostnader
– Eiendomsmeglerskolen er tids- og kostnadseffektiv etterutdanning, og digital læring gir bedre læringseffekt enn de fleste andre typer etterutdanning, sier gründer Lars Erlend Bye.

Bye, som er et kjent ansikt i bransjen som tidligere markedssjef i Postbanken Eiendomsmegling, er i dag basert i New York, hvor han driver H5property Inc. som selger markedsføringskonsepter av eiendom. Sammen med reklamemannen Eirik Hevrøy i Big Fish står han bak The Learning Group.

– Teknologi og effektivitet går hånd i hånd, og med denne plattformen har vi mulighet til å bygge en kunnskapsintensiv bransje, samtidig som vi sparer tid og penger.

– Internasjonalt er e-læring godt etablert, og de anerkjente amerikanske universitetene Harvard og Stanford var tidlig ute med utdanning på nett. Erfaringene er entydige: Dette har vist seg som en svært effektiv læringsform. Det er noe bransjen i Norge trenger i en travel hverdag. Etter 13 år i bransjen har jeg sett hvor skoen trykker, og hvor mange kan effektivsere,  sier Bye.

Kurs tilpasset den enkelte
– Kravene til etterutdanning handler både om nok og riktig etterutdanning etter loven og Finanstilsynets krav, sier Bye.

– Med Eiendomsmeglerskolen kan du tilpasse etterutdanningen til hver enkelt megler, fremfor å sende alle på samme kurs. Foretakene sparer både tid og penger, samtidig som den enkelte megler får skreddersydd sin etterutdanning av høy kvalitet, sier Bye.

Følg Eiendomsmelgerskolen på Facebook og Linkedin for å være med oss på veien frem mot lansering.

Eiendomsmeglerskolens nettside finner du her.