Folks forventninger styrer mye av aktiviteten i økonomien, også boligprisene, og ikke rent sjeldent hører vi om den såkalte «psykologien i markedet».

Men hva kom først: Markedsutviklingen eller forventningen til den? Kom høna før egget eller var det omvendt?

Vi spør: Hvordan er utviklingen i folks forventninger til boligmarkedet?

Og: Kan vi forvente oss til lavere inflasjon?

Gjester: Sjefsøkonom Hilde Karoline MIdsem (NBBL) og seniorrådgiver Olav Slettebø (SSB).