2021 har gitt en stor oppgang i boligprisene i mange deler av Norge. Oslo derimot har hatt en svak utvikling siden mars.

Ved inngangen til et nytt år er det stor usikkerhet både knyttet til utviklingen i økonomien og pandemien.

For boligmarkedet er drivere som økte energipriser, inflasjon og lavere boligbehov x-faktorer inn i det nye året.

Er det større nedside enn oppside for boligprisutviklingen i 2022, spør vi.

Gjester: Sjefsøkonom Kari Due-Andresen (Akershus Eiendom) og sjefsøkonom Marius Gonsholt Hov (Handelsbanken).