Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge sendte tidligere i år et felles brev til Kartverket vedrørende en avklaring om praksis for beregning av fellesgjeld på eierseksjoner. 19. mai 2015 svarte Kartverket om at praksisen var endret, og at det nå skal beregnes dokumentavgift også av eierseksjoner.

– Dette er en endring som meglerbransjen umiddelbart må innarbeide i sine rutiner, Kartverket har i sitt brev påpekt at det er meglerbransjens ansvar å påse at riktig beregningsgrunnlag påføres i forbindelse med tinglysing, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge.

Kartverket skriver i brevet: «Dersom det skulle vise seg at innsender ikke har inkludert fellesgjeld i avgiftsgrunnlaget, så vil ny avgift kunne bli etterberegnet etter reglene i dokumentavgiftsforskriften § 2-5. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på reglene for sanksjoner i dokumentavgiftsloven § 4.»

15-00926-23 Rundskriv 12-2015 S vedr dokumentavgift av fellesgjeld – Felles henvendelse fra 1036642_1_0