Samordna opptak slapp i dag tall over antall søkere til de høyere offentlige utdanningsinstitusjonene.

Til de fire offentlige utdanningsinstitusjonene som tilbyr bachelor i eiendomsmegling er det en dramatisk nedgang fra 2015, da det var 3194 søker til 125 studieplasser.

I år er søkertallene som følger:

Høyskolen i Hedmark: 124 søkere på 30 plasser

Høyskolen Sørøst-Norge, studier i Telemark: 179 søkere til 50 plasser

Nord Universitet: 98 søkere til 30 plasser

Høgskulen Sogn og Fjordane: 105 søkere til 35 plasser

Totalt: 506 søkere til 145 plasser.

Se tall over alle søkere her.

– Det er gledelig at så mange ønsker å utdanne seg til å bli eiendomsmegler, sier Eiendom Norges administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

– Den dramatiske nedgangen i søkere til det offentlige reflekterer trolig at mange har fått med seg at tilstrømningen til eiendomsmeglingsstudiene de senere årene har vært eksplosiv og en del høyere enn hva mange mener bransjen har behov for, sier Dreyer.

– I 2015 var det eksempelvis nesten like mange søkere (4226) til eiendomsmeglingsstudier i Norge som bransjen sysselsetter totalt, mens 1927 studerte eiendomsmegling.

– Det er viktig at studiestedene tilrettelegger for at utdanningen er egnet for arbeid både i eiendomsmeglingsbransjen og eiendomssektoren for øvrig. Det er viktig at tilstrømning til utdanningen er bærekraftig for samfunnet og den enkelte student, avslutter Dreyer.