Det er resultatet fra den årlige undersøkelsen av kundetilfredshet av bransjen som Opinion utarbeider for FINN.no og Eiendom Norge.

Undersøkelsen viser at boligselgerne jevnt over er fornøyde med valg av eiendomsmeglingsforetak og selve gjennomføringen av boligsalget. 2 av 3 er fornøyd med valg av megler, og 6 av 10 sier de vil velge samme megler igjen og anbefale megleren for venner og kjente. Det er en forbedring fra 2013 og en kraftig forbedring fra 2008.

– Resultatene bekrefter konklusjonene fra Norsk Kundebarometer som ble presentert i slutten av april. Utviklingen er svært positiv både for boligselgerne og eiendomsmeglingsbransjen.

– Vi har i mange år jobbet målrettet for å forbedre oss, og vi ser nå at forbrukerne gir oss de tilbakemeldingene vi har jobbet for. Men vi er ikke fornøyd med dette. Vår ambisjon er at kundene skal bli enda mer fornøyde, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Økende lojalitet og beviste forbruker
-De positive resultatene tyder på at norske boligselgere har en sterk og økende lojalitet til eiendomsmegleren de benytter. Samtidig viser undersøkelsen også at forbrukerne blir mer bevisste når de skal velge megler, sier Dreyer.

To sentrale funn i undersøkelsen er at halvparten av de spurte har hentet inn tilbud fra minst to meglere, samt at et stort flertall velger megler ut fra tidligere erfaringer og etter tips fra venner og bekjente.

– Tendensen med mer bevisste forbrukere er bra for konkurransen i eiendomsmeglingsbransjen. Dessuten bekrefter undersøkelsen et karaktertrekk ved bransjen, nemlig at mange oppdrag gis via relasjoner, sier Dreyer.

Høy omløpshastighet
Halvparten av de spurte i undersøkelsen hadde fått solgt boligen sin en uke etter siste visning.

24 prosent hadde solgt til prisantydning, 43 prosent hadde solgt til over prisantydning, mens 32 prosent hadde solgt til under prisantydning. Andelen som solgte til mer enn prisantydning gikk ned med 10 prosent fra 2013.

– Svarene i undersøkelsen stemmer godt med bildet av boligmarkedet vi så høsten 2013 med svakere prisvekst og lavere omløpshastighet. Like fullt bekrefter undersøkelsen bildet av det norske boligmarkedet som velfungerende, sier Dreyer.

Om undersøkelsen:
Undesøkelsen er utarbeidet av Opinion på oppdrag fra FINN.no og Eiendom Norge.

Totalt har 1.026 personer deltatt på undersøkelsen. Samtlige har solgt eller forsøkt solgt en bolig i løpet av det siste året.

Last ned og åpne KTI her.