Eiendomsverdi AS estimerer verdien av den norske boligmassen til å være nesten 11 000 milliarder kroner. Og gjeldsgraden? Den er i snitt 38 prosent.

I store tall er det norske boligmarkedet tilsynelatende solid.

Like fullt fremholder Norges Bank, IMF og Finanstilsynet at boligmarkedet og husholdningsgjelden er den største risikoen for finansiell ustabilitet i norsk økonomi.

 

Hvorfor, spør vi, og når sprekker den norske boligbobla?



Du møter:

Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen (Sparebanken 1 Markets)

Forskningssjef Erling Røed Larsen (Housing Lab, Oslo Met)

Seniorøkonom Sara Midtgaard (Handelsbanken)
 

Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge)