Eiendom Norge publiserer hvert halvår Sykepleierindeksen utarbeidet av Eiendomsverdi AS.

Indeksen måler tilgangen til boligmarkedet i ulike deler av landet for vanlige lønnsmotagere.

Eiendom Norge inviterer i samarbeid med Eiendomsverdi til lansering av Sykepleierindeksen H2 2021 med paneldebatt om boligpolitikk.