Eiendom Norge publiserer hvert halvår Sykepleierindeksen utarbeidet av Eiendomsverdi AS.

Indeksen måler tilgangen til boligmarkedet i ulike deler av landet for vanlige lønnsmotagere.

Eiendom Norge inviterer i samarbeid med Eiendomsverdi til lansering av Sykepleierindeksen H2 2021 med paneldebatt om boligpolitikk.

Vi spør og gir svar:

  • Hvordan er muligheten til å bli boligeier i Norge nå?
  • Hvordan blir den nye regjeringens boligpolitikk?
  • Hvordan skal byrådet i Oslo senke terskelen for å bli bolig eier i hovedstaden?

Følg strømmesendingen på Facebook.

Du møter:

Boligminister Bjørn Arild Gram (Sp)
Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap)
Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.
Analyse- og modeldirektør Anders Lund
Sjef for kommunikasjon og politikk i Eiendom Norge, Erik Lundesgaard er ordstyrer.