Velkommen til Hvitvaskingsdagen 2023 i samarbeid med Advokatfirmaet Erling Grimstad.

I samarbeid med Advokatfirmaet Erling Grimstad AS inviterer Eiendom Norge til Hvitvaskingsdagen 2023.

Hvitvaskingsdagen vil gi fem etterutdanningspoeng.

Konferansen gir deg økt innsikt i utfordringer knyttet til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket og hvordan eiendomsbransjen bør løse disse oppgavene på en god måte.

Konferansen passer for eiendomsmeglere, oppgjørsmedarbeidere, næringsmeglere, prosjektmeglere, fagansvarlige, daglige ledere, styremedlemmer og andre som ufører arbeidsoppgaver i tilknytning til fast eiendom eller som har tilsynsoppgaver eller forvaltningsoppgaver inn mot bransjen.


Vi spør:

  • Hvor skjer hvitvasking i eiendomsmeglerbransjen og hva er myndighetenes strategi mot kriminalitet og hvitvasking?
     
  • Hvilke trusler, sårbarheter og risiko for hvitvasking finnes i eiendomshandelen både i Norge og internasjonalt?
     
  • Hvilke nye regulatoriske krav for eiendomsmeglere på hvitvaskingsområdet? 
     

PROGRAMMET:

10.00 – 10.10 Velkommen ved Eiendom Norge

Fagsjef Hanne Nordskog-Inger

Administrerende direktør Henning Lauridsen                                                                              

10.10 – 11.30 Hvitvasking i eiendomsmeglerbransjen og myndighetenes strategi mot kriminalitet og hvitvasking

Avdelingsdirektør Anders Schiøtz Worren Justis- og beredskapsdepartementet, Politiavdelingen, Seksjon for kriminalitetsbekjempelse

 

11.30 – 12.15 Lunsj

 

12.15 – 13.15 Eksempler på trusler, sårbarheter og risiko for hvitvasking i eiendomsmeglerbransjen

Chief Compliance Office Tommas Kaplan, Von Poll Immobilien GmbH

 

13.15 – 14.45 Eksempler på kundetiltak                                                                           

Panel med: Robert Aronsen Partner/Fagansvarlig Privatmegleren Aveny, Nina Fodstad Skumsrud Juridisk Direktør Eie Franchise, Elisabeth Valvatne Fagansvarlig, AML Dnb Eiendom, Linn-Cecilie Bergstad  EiendomsMegler 1 Dahl.

Ordstyrer: Bjørn Bäckstrøm Mæland Advokatfullmekting Advokatfirmaet Erling Grimstad

 

14.45 – 15.00 PAUSE

15.00 – 15.30 Undersøkelsesplikten i praksis                                                                  

Advokat Erling Grimstad, Advokatfirmaet Erling Grimstad AS                                                      

 

15.30 – 16.00 Nye regulatoriske krav for eiendomsmeglere på hvitvaskingsområdet  

Spesialrådgiver Eva Marie Hansen, Finanstilsynet                                                              

16.00 – 16.15 Avslutning ved Eiendom Norge

Pris

2.750 + mva per person.

2.200 + mva per person dersom 15 eller fler melder seg på fra samme foretak.

NB: Påmelding er bindende.

  • Foto: Killian Munch