Velkommen til Hvitvaskingsdagen 2023 i samarbeid med Advokatfirmaet Erling Grimstad.

Hvitvaskingsdagen vil gi fem etterutdanningspoeng.

Konferansen gir deg økt innsikt i utfordringer knyttet til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket og hvordan eiendomsbransjen bør løse disse oppgavene på en god måte.

Konferansen passer for eiendomsmeglere, oppgjørsmedarbeidere, næringsmeglere, prosjektmeglere, fagansvarlige, daglige ledere, styremedlemmer og andre som ufører arbeidsoppgaver i tilknytning til fast eiendom eller som har tilsynsoppgaver eller forvaltningsoppgaver inn mot bransjen.


Vi spør:

  • Hvor skjer hvitvasking i eiendomsmeglingsbransjen og hva er myndighetenes strategi mot kriminalitet og hvitvasking?
     
  • Hvilke trusler, sårbarheter og risiko for hvitvasking finnes i eiendomshandelen både i Norge og internasjonalt?
     
  • Hvilke nye regulatoriske krav for eiendomsmeglere på hvitvaskingsområdet? 


Kaffe og innsjekk på Bristol fra kl. 09.00 

PROGRAMMET:

10.00 – 10.10 Velkommen ved Eiendom Norge

Fagsjef Hanne Nordskog-Inger
Administrerende direktør Henning Lauridsen                                                                              
10.10 – 11.10 Hvitvasking i eiendomsmeglingsbransjen og myndighetenes strategi mot kriminalitet og hvitvasking

Avdelingsdirektør Anders Schiøtz Worren (Justis- og beredskapsdepartementet, Politiavdelingen, Seksjon for kriminalitetsbekjempelse).

11.10 - 11.20 Financial Action Task Force (FATF) rapport om eiendomsbransjen                        
Advokat Erling Grimstad                         

11.20 - 11.30 Undersøkelse om økonomisk kriminalitet                   
Høgskolelektor og Phd-kandidat Anne Marthe Bjønnes (Politihøgskolen)

11.30 – 12.15 LUNSJ

12.30 – 13.30 Eksempler på trusler, sårbarheter og risiko for hvitvasking i eiendomsmeglerbransjen

Chief Compliance Office Tommas Kaplan (Von Poll Immobilien GmbH)

13.30 – 14.45 Eksempler på kundetiltak                                                                           

Panel: Partner/fagansvarlig Robert Aronsen (Privatmegleren Aveny), Juridisk Direktør Nina Fodstad Skumsrud (Eie Franchise), Fagansvarlig AML Elisabeth Valvatne (DNB Eiendom), Linn-Cecilie Bergstad (EiendomsMegler 1 Dahl).

Ordstyrer: Advokatfullmekting Bjørn Bäckstrøm Mæland (Advokatfirmaet Erling Grimstad).

14.45 – 15.00 PAUSE

15.00 – 15.30 Undersøkelsesplikten i praksis                                                                  

Advokat Erling Grimstad (Advokatfirmaet Erling Grimstad AS)                                                      

15.30 – 16.00 Nye regulatoriske krav for eiendomsmeglere på hvitvaskingsområdet  

Spesialrådgiver Eva Marie Hansen (Finanstilsynet)                                                              

16.00 – 16.10 Avslutning ved Eiendom Norge

Pris

2.750 + mva per person.

2.200 + mva per person dersom 15 eller fler melder seg på fra samme foretak.

NB: Påmelding er bindende.

  • Foto: Killian Munch