Eiendom Norge og Finans Norge inviterer til vår årlig boligkonferanse på Hotel Bristol.

Hva nå for boligmarkedet? 

Siden 2020 har boligprisene i Norge vokst med over 20 prosent. Samtidig har det under pandemien vært stor omsetning i bolig- og fritidsmarkedet. 

Vi spør: 

Hvor skal boligmarkedet nå? Vil den store omsetningen vedvare? 

Skal styringsrenten så høyt som Norges Banks rentebane prognostiserer? 

Klarer husholdningene å bære de økte rentekostnadene og strømprisene? 

Hvordan blir befolkningsutviklingen?

Står vi foran et nordisk boligprisfall?

Blir det lettelser eller innstramminger i utlånsforskriften fra 1. januar 2023?

Og: Hvordan blir statsbudsjettet for 2023? Og hva betyr det for boligmarkedet?

Du møter blant andre: Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen (Finanstilsynet), Seniorøkonom Sara Midtgaard (Handelsbanken), statssekretær Lars Erik Bartnes (Finansdepartementet), stipendiat Ane Margrethe Tømmerås (SSB), direktør for avdeling for pengepolitikk, Ole Christian Bech-Moen (Norges Bank), administrerende direktør Renate Sørestrand-Hansen (DNB Eiendom), administrerende direktør Idar Kreutzer (Finans Norge), administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge) og mange, mange flere. 


Påmelding og mer informasjon hos Finans Norge.