Eiendom Norge samarbeider i år med Sørmegleren og Sparebanken Sør om å arrangere Boligdagen tirsdag 17. august.

Hvor mange som kan delta avhenger av gjeldende retningslinjer i Arendal. Det er mulig at det er begrensninger på 45 gjester slik som reglene ser ut i dag. Vi vil i så fall sende ut påmeldingslenke til dem om ønsker å delta. Vi vil komme tilbake med mer informasjon.

Alle arrangementene vil uansett strømmes på våre hjemmeside og på Facebook. Vi gleder oss til å forhåpentligvis se dere i Arendal i august.