Inflasjon og prisstigning er det store tema nå både nasjonalt og globalt, og ikke minst innen byggenæringen som er storforbruker av både materialer og energi.

Ifølge SSBs byggekostnadsindeks har byggekostnadene steget med over 10 prosent det siste år.

Vi spør: Hva betyr dette for de allerede svært høye byggekostnadene for nye boliger?

Og: Hva betyr dette for boligbyggingen og boligmarkedet fremover?

 

Du møter:

Daglig leder Bjørn Vedal (Vedal Utvikling)

Prosjektansvarlig Nybygg Arild Aasen (Sørmegleren)  

Eiendomsutvikler Jorunn Aarrestad (JBU Eiendom)

Banksjef BM Merete Seland (Sparebanken Sør)

Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge)


Ordstyrer: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge)