Boligøkonomisk nettverk i regi av Eiendom Norge.

Arrangementet er kun for inviterte i nettverket og ikke åpent for mediene. Ta kontakt for mer informasjon.

 

DATO: Tirsdag 18. april 2023. 

TID: 0830 - 1200.

STED: Christiania Qvartalet Møtesenter på Grev Wedels Plass 5, 0151 Oslo.
 

Program:

0830 – 0900: Kaffe og mingel.

09.00 – 09.25: Representantforslag om å oppdatere pengepolitikken

Ved stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV), Finanskomitéen.

09.25 – 09.50: Hva er optimal boligskatt?

Ved postdoktorstipendiat Karin Kinnerud, Handelshøyskolen BI.

09.50 – 10.15: Eiendom Norges boligskattereform fra transaksjon til eie.

Ved admininstrerende direktør Henning Lauridsen og og sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard, Eiendom Norge.10.15 – 10.25: Benstrekk og kaffe.


10.25 – 10.45: Presentasjon av resultatene fra forskningsprosjektet Vendu.

Ved CEO Carlos Floen Alnes, Vendu.

10.45 – 11. 05: Endringer i Eiendom Norges boligprisstatistikk.

Modell- og analysesjef Anders Lund, Eiendomsverdi.

11.05 – 11.30: Forbedret likningsverdisystem. 

Forsker Erlend Eide Bøe, SSB.


1130 – 12.00: Lunsj.
 

 
Ønsker du å melde på flere deltakere fra samme firma?