Ved nyttår 2022 trådde den nye avhendingsloven som regulerer kjøp og salg av bruktbolig i Norge i kraft.

Under behandlingen av loven i Stortinget i 2019 var det stor uenighet om endringene i loven faktisk ville oppnå målet om en tryggere bolighandel med færre konflikter.Hvordan har ikrafttredelsen gått?

Har loven ført til høyere boligpriser?

Og: Hva er effektene av loven så langt?

 

Du møter:

Sjeføkonom Nejra Macic (Prognosesenteret)

Konsernsjef Jørn Gisvold (Söderberg & Partners)

Administrerende direktør Johan Dolven (Help Forsikring)

Fagsjef Hanne Nordskog-Inger (Eiendom Norge)
 

Ordstyrer: Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge)