Christina Lund Riise er leder for drift og stab for DNB Eiendom.