Artikkelen har sin bakgrunn i de omfattende diskusjonene høsten 2014 om innføring av tilstandsrapport i bolighandelen. Den overordnede juridiske problemstillingen er hvilken betydning innføring av tilstandsrapport som standard har for meglers og selgers lovbestemte plikter i forbindelse med omsetning av boliger. Artikkelen behandler også spørsmålet om hvilken interesse selger, kjøper og megler kan tenkes å ha i at det brukes tilstandsrapport ved salg av bolig gjennom megler.

Artikkelen kan lastes ned her: http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/294248/5/Anderssen_Brathen_Fjeldheim_TfE%202015.pdf