Peder jobber med administrasjon og kommunikasjon, deriblant nettsider og sosiale medier.