Magne Storheim kommenterer markedet for sjøhytter i Nordhordaland og Sogn og Fjordane.