Jørgen E Pettersson kommenterer boligmarkedet og markedet for sjøhytter i Vestfold.