Henrik Tangen kommenterer boligmarkedet og markedet for sjøhytter i Telemark.