Hanne er ansvarlig for organisasjonens utvikling av eiendomsmeglingsfaget og leder våre faglige utvalg. 

Hun jobber med bransjeopplæring i nytt regelverk og høringsprosesser til nye lover og forskrifter, samt er ansvarlig for foreningens eksamener, kurs, fagforum og Eiendomsmeglerskolen. 

Hanne besvarer faglige spørsmål fra offentlige myndigheter og medlemmer.