Håkon Wøllo kommenterer markedet for fjellhytter i Gol og Ål.