Gaute Thise Jacobsen svarer på spørsmål om boligmarkedet i Stavanger og i Rogaland.