Forbrukerrådet er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, hvis formål er å arbeide for økt forbrukerinnflytelse i samfunnet, bidra til en forbrukervennlig utvikling, og fremme tiltak som kan bedre forbrukernes stilling. Det er en viktig samfunnsoppgave som Norges Eiendomsmeglerforbund anerkjenner, men denne gangen synes vi Forbrukerrådet har gått for langt i sitt valg av virkemidler. Det framstår som inkonsistent når en representant for et offentlig organ bruker seg selv som eksempel på hvor enkelt og uproblematisk det er å selge boligen privat. At boligdirektøren i Forbrukerrådet selger sin egen bolig er ikke et godt argument for at amatører flest bør gjøre det samme. Det er betenkelig at Forbrukerrådet oppfordrer forbrukere til å gå usikret inn i boligmarkedet med så mange fallgroper og så stor økonomisk fallhøyde som det representerer. Vi mener at Forbrukerrådet heller bør bekymre seg for kjøperes interesser dersom bolighandelen i fremtiden skulle bli overlatt til amatører som gjennomfører bolighandelen med «strikk og binders». Det er ingen grunn til å tro at bolighandelen blir tryggere av en slik strategi. Det er heller ingen grunn til å tro at de kommersielle tilretteleggerne for privatsalg er i markedet for å ta samfunnsansvar og sørge for tryggere bolighandel.

Det store flertall av befolkningen opplever profesjonell bistand som tryggere enn privatsalg. Av 140-150000 omsetninger per år kommer kun 90-100 klagesaker til behandling i Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester. Det er svært få saker, og et uttrykk for at kjøpere og selgere flest er tilfreds med eiendomsmeglernes tjenester.

Konfliktene etter bolighandelen oppstår i det alt vesentlige mellom kjøper og selger. Kimen til konfliktene er uklarheter i avhendingsloven som gir rom for krangel om rettigheter og plikter, og et lite effektivt tvisteløsningssystem. Derfor har Norges Eiendomsmeglerforbund tatt til ordet for en snarlig revisjon av avhendingsloven. Saken ligger til behandling i Stortingets Justiskomite.

Vi kan ikke tro at Forbrukerrådet virkelig mener at det er like trygt å overlate formidlingen av boliger til amatører. Amatører som selger og kjøper sin egen bolig vil alltid opptre i pur egeninteresse, med minimal erfaring, oftest med lav rettsforståelse og tidvis med lav moral. Vårt håp er at bransjen og Forbrukerrådet kan rette blikket framover, og samarbeide konstruktivt til forbrukernes beste. Det gjør vi best gjennom dialog og gode løsninger som bidrar til en tryggere bolighandel, ikke ved å konstruere en krangel om alt det gode arbeidet som gjøres hver dag for å bistå norske forbrukere i deres viktigste økonomiske disposisjon. Fornyelse og forbedring krever gjensidig anerkjennelse for fag og roller.

NEF vil jobbe videre for å skape forståelse for eiendomsmeglerens merverdi. Et eiendomsmeglingsoppdrag er en omfattende og tidkrevende arbeidsprosess med utspring i lovens formål om å sørge for sikker, ordnet og effektiv bolighandel. Dette krever stor grundighet og skikkelighet for å ivareta sikkerheten for forbrukerne i deres største privatøkonomiske disposisjon. Det skal lønne seg å bruke eiendomsmegler. For noen kan det være en løsning å selge selv, men for de aller fleste av oss er det utrygt å selge eller kjøpe bolig uten profesjonell bistand. Det er ikke uten grunn at eiendomsmeglere har minimum 5 års utdanning og praksis. Derfor er det verd å minne hverandre om noen grunner til å bruke eiendomsmegler:

  • Salgskompetanse: Salg er et fag, og meglerne er utdannet til å selge boliger. Det er få boliger som «selger seg selv», da trenger man hjelp av en som kan få ut de gode budene. Megleren er også underlagt strenger regler om hvordan budrunden skal foregå.
  • Ansvar: Eiendomsmegleren har ansvar for å sjekke en rekke opplysninger som bl.a. eierforhold, tinglyste forpliktelser, adgang til utleie, ferdigattest, ligningsverdi, konsesjonsrett mm.
  • Jus: Megleren er utdannet i avhendingsloven, og vet hva som må være med av opplysninger om boligen når den selges. Selger har etter loven ansvar for større skjulte feil og mangler i boligen i fem år etter at den er solgt, uten at man trenger å ha skylden for feilen.
  • Finansiering: Megleren sjekker finansieringen for kjøperen, og vil rådgi selger om budenes  virker gode nok.
  • Kjøpernettverk: Mange meglere har svært god oversikt over potensielle kjøpere i de ulike markedene, og vil bruker nettverket i prosessen.

 

Når dette er sagt håper vi at bransjens talspersoner er seg sitt ansvar bevisst når de uttaler seg i massemedia. Kommunikasjon i massemedia er med å danne oppfatninger av bransjen. Da er det viktig å bringe et nyansert og riktig bilde av våre motiver og vårt daglige arbeid, slik at vi unngår å provosere til unødig debatt med dem vi bør bruke tiden på å samarbeide med. Vi må minne oss selv om at mellommannens rolle er å levere trygg og effektiv bolighandel på et område hvor forbrukene er ekstremt prisgitt gode råd. Gjør man det, kan man ta seg godt betalt.

Carl O. Geving, administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund