Dette var hovedpoenget til konsernsjef i Schibsted, Rolv Erik Ryssdal, da han nylig åpnet konferansen Schibsted Next i Folketeatret.

På konferansen delte vi i Schibsted innsikt, tanker og planer rundt vår virksomhet. Samme uke fikk jeg anledning til å møte produktansvarlige for Eiendom fra alle våre europeiske markeder, og høre deres tanker rundt utviklingen, og ikke minst samarbeidet de har med bransjen i sine hjemmemarkeder.

Schibsted har tro på meglerrollen – også i en digital fremtid

I Schibsted har vi tro på megleren, forutsatt at også megleren utvikler sine tjenester i tråd med forbrukerens ønsker og mulighetene teknologien gir. Norge skiller seg ut med høy andel salg som er gjennom megler, 98%, men også på flere andre områder. En beskyttet tittel, eksklusive oppdrag, flere salg per eiendomsmegler, antagelig betydelig mer tid brukt per oppdrag, og en kostnad som likevel er på nivå med hva forbruker betaler i de landene vi har sammenlignet med (Sverige, Finland, Spania, Frankrike, Italia, Østerrike, Ungarn).

Selv om kvaliteten på meglertjenesten er lavere i flere av landene vi sammenlignet med, velger likevel de fleste forbrukerne å bruke en megler når de selger (Italia og Ungarn litt under 50%, over i alle de andre).

I Schibsted har vi derfor ingen intensjon om å «disrupte» eller overta meglerrollen. Vi ønsker i stedet å se hvordan vi kan utvikle våre tjenester så de er tilpasset profesjonelle, og bidra der vi kan for at megleren også kan utvikle sine tjenester for å møte morgendagens forbrukerkrav.

Digitalisering gir både utfordringer og muligheter for aktørene i verdikjeden

I den nye digitale forbrukerreisen, fra ett hjem til ett nytt, er vi alle i teorien tilgjengelig for forbrukeren hele veien. Det skaper både nye samarbeidsmuligheter og potensielle konkurranseflater oss imellom –  vi i FINN med våre kolleger i Schibsted, og eiendomsbransjen. Vi ønsker derfor å gjøre vårt for at vi har en god og åpen dialog med bransjen og aktørene, for å sikre at vi sammen kan utnytte mulighetene og samtidig redusere usikkerhet og konflikter.

Som medieaktør ser vi det som vår rolle å hjelpe forbrukeren med kvalitetssikret informasjon og oversikt, slik vi har gjort gjennom avisene i 175 år. Vår rolle og forretningsmodell, er også å skaffe interessenter til det våre annonsører tilbyr.

Trafikkvekst i FINN samtidig som vi er plattform for å treffe boligkjøperne der de er

I FINN ser vi at mobilen bidrar til fortsatt vekst i trafikken til FINN.no. Vi er nær 7 millioner besøk på tjenesten i enkelte uker. I løpet av et år er 2,2 millioner nordmenn innom eiendomssidene våre.

At vi er tilgjengelig i enhver situasjon, og stadig utvikler tjenesten, øker bruken. Over halvparten av brukerne våre er innlogget, ikke minst drevet av økende bruk av appen vår, hvor nær alle er innlogget.

Selv om det stadig er flere eiendommer som også markedsføres via Facebook og andre kanaler, er det fortsatt slik at de fleste finner sitt nye hjem på FINN.no.

Når det er sagt, bruker også vi i FINN Facebook på vegne av våre eiendomskunder. Forbrukerens behov for å sikre seg at man har gjort alt man kan for å finne alle potensielle interessenter til boligen hun skal selge, har lenge vært den viktigste grunnen til fortsatt å annonsere i avis. Ved hjelp av de store mengdene data vi samler om brukernes ønsker kan vi nå målrette annonsering i nye digitale kanaler. Facebook er en god kanal for dette, men ikke den eneste. Vi benytter også Schibsteds nettsteder, og andre trygge norske nettaviser og nettsteder. En stor fordel vi har i Schibsted er at vi både har data om hva forbruker ønsker via FINN, og stedene å nå forbrukeren. Når vi utvikler både vår teknologi og algoritmer i FINN, og samtidig kan utvikle stedet vi når forbrukeren, skaper vi det beste resultatet. I samarbeid med VG har vi utviklet en slik annonseplassering, og ser at resultatet gir betydelig bedre effekt enn vi hadde på Facebook.

Vi har tatt et lite steg, men har så vidt begynt å utnytte mulighetene vi har

Fremtidens markedsplass er der forbrukeren er, og det er ikke bare på ett nettsted. Hverken FINN, Facebook eller VG er tilstrekkelig. Det er heller ikke slik at alle nettsteder fungerer like bra for alle eiendommer eller alle potensielle kjøpere. Effekten vil variere, også over tid og basert på andre faktorer.

Vår visjon er å utvikle verktøy for dere som bruker våre tjenester slik at du kan følge effekten av annonsene dine, få anbefalinger om endringer du kan gjøre som vil øke effekten, og enkelt la deg gjøre disse endringene.

Ett lite, første steg på denne veien er annonsestatistikken du har fått tilgang til. Her ser du utviklingen dag for dag på eiendommene du legger ut. Hvor mange visninger annonsen har fått, hvor mange har sett den mer enn en gang, lagret, delt og så videre. Du vil også kunne se hvor mye ekstra trafikk som drives til annonsen fra andre nettsteder om du benytter vår BLINK-teknologi eller Ukens Bolig. Statistikken kan du også enkelt dele med boligselger for å dokumentere effekten av markedsføringen av deres bolig.

Hvordan skal eiendomsmegleren møte forbruker i en digital verden?

Markedsføring er en viktig del, men kun en del av det en eiendomsmegler hjelper boligselger og kjøper med. Vi tror det er kritisk at meglerens fokus rettes i like stor grad mot de øvrige delene av tjenesten dere tilbyr.

Transparens, dokumentasjon og effektivisering kan være stikkord.

Det virker å være en kjerneutfordring for eiendomsmeglerne at forbruker i liten grad ser og verdsetter jobben som gjøres. Det kan gi en opplevelse av at tjenestene er dyre og at megleren bidrar lite i prosessen. Hvordan ser dagens kundereise ut hos deg? Kan forbruker følge prosessen fra oppdrag frem til salg, oppgjør og overtagelse via mobilen? Deler du informasjon, letter prosessen og skaper opplevelser for kunden din underveis? Klarer du å dokumentere det du sier om deg selv på befaring? Er alle prosessene i bak kant så effektive de kan være, slik at du kan benytte all din tid der du virkelig kan gjøre en forskjell, og som ikke en datamaskin kan håndtere?

Disruptiv innovasjon er når aktører endrer spillereglene slik at forbrukeren velger av nye grunner

Mobilen tok plassen til fotoapparatet fordi det var enklere, ikke fordi kvaliteten var høyere. Enkelhet har også vært en viktig driver for konkurransen vi i FINN har fått fra Facebook på Torget. Hva forbrukeren sier er viktig, forandrer seg fort. Før ønsket forbrukerne at vi måtte lage enda flere kategorier. Det var ikke bare sport, sykkel, sykkeltype som stod på ønskelisten, men også merke, modell og størrelse for å nevne noe. Kvaliteten økte, men å legge inn annonser tok lenger tid. Gruppene på Facebook mangler alle kvalitetene FINN torget. Likevel har Facebook fått ett stort volum, fordi det er enklere.

Kriteriene for valg av løsning har med andre ord endret seg.

Nå har Facebook lansert Marketplace. Det representerer selvsagt en potensiell konkurrent for FINN og Schibsted som vi følger nøye. Hva vil den bety for eiendomsmegleren, og viktigere; for boligselgere- og kjøpere?