Det er hard kamp om megleroppdragene i hovedstaden om dagen. Men dette er ingen unnskyldning for å bryte markedsføringslovens regler om levering av uadressert reklame.

Forbrukerombudet mottar dessverre jevnlig klager på meglerforetak som bryter loven, særlig i Oslo, og minner med dette om reglene for levering av uadressert reklame.

Alt materiell som gjelder en næringsdrivende og den tilhørende næringsvirksomheten er som hovedregel reklame, og kan kun leveres til personer som ikke har merket postkassen sin mot uadressert reklame. Det man likevel kan levere er alminnelig informasjon, typisk «Nytt fra stat og kommune» eller lokal informasjon om 17. mai-program.

Dersom formålet med utsendelsen er å påvirke til kjøp av tjenester eller eiendommer til salgs er det reklame. Flyers med «Velkommen på visning» til hus i nærheten og «Prisrekord! 2-roms i Nydalen solgt for 3 950 000» sammen med tilbud om en gratis verdivurdering er selvsagt reklame, ikke alminnelig informasjon. Sender eiendomsmeglere ut noe til et større antall forbrukere hvor formålet ikke er å påvirke til kjøp? Ikke som vi kommer på.

Så lenge en reklame ikke er rettet direkte til forbrukeren vil den være uadressert. Kreative løsninger som «Til alle beboere i Pilestredet park» eller å påføre navn for hånd mens en står ved postkassen gjør ikke reklamen «adressert», og et «nei takk» må respekteres. Det er uansett ikke fritt frem å sende adressert reklame direkte til forbrukeren. Da må man først sjekke at personen ikke har reservert seg mot adressert reklame i Reservasjonsregisteret.

Som eiendomsmeglere er du ansvarlige for hva din distributører foretar seg, og må sørge for at distributørene har rutiner for å overholde loven. Husk at det er lovlig å levere reklame til de som ønsker det. Men hos forbrukere som har tatt et bevisst valg om å frabe seg reklame, faller uønsket reklame som regel i dårlig jord – det er våre klagere tydelige på.