Adm. direktør Sindre Støer i Verdipapirforetakenes Forening langer i Finansavisen 2. november ut mot å spare til pensjon i bolig spesielt og investering i eiendom generelt.

«Norske kapitaleiere bør oppmuntres til å investere i næringsaktivitet og ikke i eiendom», skriver han. Det er en absurd påstand, for eiendom er vitterlig næringsaktivitet.

Eiendomsbransjen, deriblant bygg og anlegg, utgjør nær 20 prosent av Norges BNP, og inkluderer en lang rekke virksomheter, fra ingeniører, snekkere, arkitekter, entreprenører, meglere og eiendomsutviklere for å nevne noen. Enkelte eiendomsaktører er til og med notert på Oslo Børs og kan handles via noen av Støers medlemmer. Eiendom er i aller høyeste grad næringsaktivitet, og en svært viktig næring, fordi alle trenger tak over hodet. Ikke minst er det en sentral næring i en tid hvor befolkningen vokser så kraftig som nå.

Støer er bekymret for at altfor mange planlegger å belage seg på boligformuen som pensjonssparing, og maner til å stimulere til privat pensjonssparing. Det er et synspunkt vi har sympati for og til dels deler. Imidlertid står ikke folks sparing i primærboligen i kontrast til investering i næringsliv og finansielle produkter. Den norske boligmodellen, hvor vi eier boligen vår selv og skatter lavt av det, tjener oss godt.

De senere årenes innstramning av beskatningen av sekundærboliger, vil trolig ha en negativ virkning på leiemarkedet og boligbyggingen. I sistnevnte spiller investormarkedet en viktig rolle, da de gjerne bidrar med kapital ved å kjøpe boliger på prospekt. Det gjør at spaden settes fortere i jorda, og at flere boliger blir tilgjengelig i markedet. Norge trenger de neste årene veldig mange flere boliger både i leie- og eiemarkedet.

Det er ikke kapital som er problemet i Norge, det er snarere diskriminering av investeringer. Eksempelvis kjemper Finans Norge for at deler av pensjonskapitalen deres medlemmer forvalter (p.t. over 1.200 milliarder) skal kunne investeres i infrastruktur. Selv er vi opptatt av harmonisering av saldoavskrivninger i skattesystemet for profesjonelle boligutleiere, for å fremme profesjonelle investeringer i bolig for utleie. Det vil likestille investeringer i bolig for utleie og næringseiendom.

Det er en myte at det over tid overinvesteres i eiendom. Sannheten er at Norge trenger investeringer i bolig og eiendom for å oppnå tilstrekkelig boligbygging og et velfungerende boligmarked.

Dette innlegget sto på trykk i Finansavisen 9. november 2015.