Selger har ofte en forventning om at det både skal komme mange på visning og at dette skal resultere i en heftig budrunde. Innimellom uteblir likevel interessentene. Kanskje kommer det inn et par bud, men budrunden stopper i det man når prisantydning. Slik markedet er i deler av landet i dag, er ikke selger alltid fornøyd med et slikt resultat. Han vil gjerne prøve markedet litt mer, og ønsker å ha en ny visningsrunde. Som selger kan man selvsagt ha så mange visninger man vil, og selger kan akseptere eller avslå bud som han ønsker. Men, og dette er et viktig men; prisantydningen skal reflektere hva selger faktisk er villig til å selge for. Hvis selger har avslått bud på eller over prisantydning, og likevel ønsker å holde flere visningsrunder, må prisantydningen oppjusteres i samsvar med den nedre grensen for hva selger kan akseptere. Trengte selger 50 000 mer for å akseptere, eller kanskje 100 000? Det er meglers oppgave å ta denne samtalen med selger underveis i prosessen, slik at boligen alltid blir markedsført med riktig pris.

Markedsføringslovens klare utgangspunkt er at villedende markedsføring er forbudt. Dette innebærer blant annet at forbrukere ikke skal villedes med hensyn til prisen på en ytelse. Som boligkjøper har man en berettiget forventning om at prisantydningen er reell. Det betyr at prisantydningen skal reflektere en pris som selger på markedsføringstidspunktet er villig til å selge for. En prisantydning som settes lavere enn dette er villedende. Det er for øvrig også fastslått i bransjenorm for markedsføring av bolig, som meglernes bransjeorganisasjoner har stilt seg bak.

Tilbake til eksempelet mitt. Jeg kan jo forstå at en selger som forventer at boligen skal gå langt over prisantydning blir misfornøyd når det ikke skjer, og at han ønsker å prøve markedet enda en gang. Dette viser imidlertid at den opprinnelige prisantydningen ikke var reell. Forbrukere som legger inn høyeste bud på eller over prisantydning, men som likevel ikke får tilslag på boligen, har rett til å føle seg lurt. Boligkjøp er en krevende prosess, og disse potensielle kjøperne har investert både tid og krefter på en budrunde de ikke hadde trengt å delta i – og kanskje gått glipp av andre objekter som de kunne ha kjøpt.

Har man fått inn bud på eller over prisantydning, men likevel ønsker å ta en ny runde med annonsering og visning, må du som megler oppjustere prisantydningen til en pris selger er villig til å godta. Og fordi selger allerede har avslått bud på prisantydning eller høyere; ja da må prisantydningen legges over den forrige og rent faktisk over det høyeste budet man har avvist – fordi heller ikke det er en pris man reelt sett er villig til å selge for.

Hvis ikke, er det utvilsomt en lokkepris, og markedsføringsloven er brutt.