Det er ulike måter vi kan lønnes på som eiendomsmegler. Det kan være provisjon, garantilønn og provisjon eller kun fastlønn. Sistnevnte er forbeholdt noen ytterst få, mens det første er det vanligste.

Hvor høy garantilønnen er varierer veldig, det kan være fra kr 10-30.000 i måneden. Jo høyere garantilønnen er, jo lavere er prosenten av provisjonen du selv får ved et salg. Dersom du klarer å oppnå en høyere provisjon enn garantilønnen, vil du motta provisjon og ikke garantilønn. Altså får du en av delene.

Dersom du kun har provisjonsbasert lønn vil du som oftest få en større del av provisjonen selv, men da muligens uten en del goder slik som kjøregodtgjørelse, bompasseringer mv.

Hvor stor del en selv får av en provisjon varierer som sagt veldig basert på hvilken lønnsmodell arbeidsgiveren tilbyr. Denne prosenten kan variere fra 25-40% av den totale provisjonen.  Dette kan forklares med et eksempel.  I eksempelet vil jeg ta utgangspunkt i en provisjonsprosent på 30% som trolig er den vanligste prosenten i bransjen.

I dette eksempelet tenker vi oss at en megler tar kr 50.000 (inkl mva) i provisjon for et oppdrag. Av dette beløpet går 25% i mva til staten. Da sitter vi igjen med kr 40.000. Det er først her lønningsprosenten kommer inn. Av disse kr 40.000 går da 70% til arbeidsgiver og 30% til megleren. Det vil si at en megler da vil få utbetalt kr 12.000. Deler vi videre dette beløpet på 50 timer (som et oppdrag i snitt tar fra start til slutt) betyr dette at megleren har en timelønn på kr 240 før skatt. Etter skatt blir timelønnen rundt 144 kr.

Dersom man tar i betraktning at vi som jobber som meglere har en bachelorgrad i eiendomsmegling eller en mastergrad i jus, er ikke yrket vårt så vanvittig godt betalt. Dersom en eiendomsmegler som kun får provisjonsbasert lønn skal tjene til en gjennomsnittlig årslønn er man i snitt nødt til å selge tre boliger med en snittprovisjon på kr 50.000 per måned.

Totalsummen for et oppdrag kan ofte se høy ut. Men jeg håper med dette innlegget at jeg har oppklart at megleren kun sitter igjen med en liten del av denne summen.

Bloggposten er opprinnelig publisert hos boligmani.no

Les også:

Hvordan lykkes man som megler?

Meglerens beste råd til boligsalget

Skal dere kjøpe bolig sammen?