Eiendom Norge konferansen 2021 ble arrangert digitalt den 13. april 2021. Se den igjen her.