Eiendom Norge og Finans Norge inviterer til vår årlige boligkonferanse 18. oktober. Finanstilsynets Morten Baltzersen kommer. Kommer du?