Innlegget sto først på trykk i fagbladet Eiendomsmegleren.

Forbrukerrådet lanserte i mars en rapport om forsikringsordningene i bolighandelen hvor de blant annet viste til at konfliktnivået i bolighandelen øker. Interesseorganisasjonen ga samtidig forsikringsordningene i bolighandelen hard medfart. Protector lanserte 8. mai sitt tilsvar i form av en egen rapport – hvor de blant annet viser til at konfliktnivået i bolighandelen er lavt – og synkende.

Debatt om bolighandelen, konfliktnivået og mulig forbedringer er alltid velkomment. Forbrukere – kjøper og selger – er tjent med at myndighetsorganer og næringsdrivende i best mulig grad legger til rette for, og tar til orde for, en tryggest mulig bolighandel.

Selv om det er uenighet om konfliktnivået i bolighandelen, er det liten tvil om at bolighandelen er preget av mange brutte forventninger og dertil misfornøyde kjøpere og selgere.

Riktig forventningsstyring fra de profesjonelle aktørene i bolighandelen er ett tiltak for å redusere misnøyen og muligens også konfliktnivået i bolighandelen.

Dempe konfliktnivået

Forbrukerombudet jobber med å få ned konfliktnivået i bolighandelen ved å forsøke å forhindre misnøye og potensielle tvister. Dette er et mål vi har inntrykk av at alle profesjonelle aktører i bransjen er enig om; både meglerne, takstmenn, eierskifte- og boligkjøperforsikring.

Forbrukerombudet skal nærmere bestemt jobbe for at forbrukerne skal få bedre informasjon om boligens tilstand. Dette betyr informasjon om det som er vesentlig. I noen tilfeller vil dette også være informasjon som ikke er umiddelbart positiv. Ved å skjule eller underkommunisere vesentlig informasjon om boligens tilstand i markedsføringen skaper eiendomsmegler lett misnøye og i verste fall tvister.

Den senere tiden har vi dessverre sett flere eksempler på dette; hvor manglende opplysninger om lovlighetsmangler ikke kommer fram i markedsføringen av boligen – og på knappest mulig måte i salgsoppgavene.

Slikt slett meglerarbeid går selvsagt ut over bransjens omdømme, men det går også ut over forbrukerne. Både selgere og kjøpere.

Vesentlig informasjon der forbrukerne er

Det har blitt hevdet at negativ informasjon i markedsføring av bolig er naturstridig – «boligen skal jo selges»!

Da er det viktig å minne eiendomsmeglerne på at høyest mulig salgssum til oppdragsgiver ikke er det eneste formålet med megleroppdraget. Eiendomsmegleren har et hovedansvar for at kjøpere og andre interessenter har et tilstrekkelig  beslutningsgrunnlag når de skal vurdere hvorvidt de skal legge inn et bud eller la være, og hvor mye de eventuelt skal by. Dette kommer til uttrykk i eiendomsmeglingsloven, som gir megler en plikt til å gi vesentlig informasjon i salgsoppgaven.

Men det holder dessverre ikke at vesentlige forhold ved boligen blir gitt i salgsoppgaven.  Megler må sørge for at forbrukerne får disse opplysningene i all markedsføring av boligen, det vil si allerede i boligannonsen

I nettannonsene kan forbrukerne ofte lese detaljerte beskrivelser av kjøkkeninnredning, parkettvalg og spotlights, mens sentrale opplysninger om sviktende drenering eller ikke godkjent boareal først kommer på side 30 i en salgsoppgave som må bestilles fra megler. Selv om slik formidling av viktig informasjon frir selger fra mangelsansvar etter avhendingsloven, er det like fullt ulovlig etter markedsføringsloven.

Dersom vesentlige opplysninger blir underkommunisert eller til og med skjult i markedsføringen, er dette i strid med markedsføringsloven.

Sakene vi har behandlet den senere tiden illustrerer dette godt. Det hjelper ikke at informasjon om lovlighetsmangler ikke passer inn i meglers markedsføringsstrategi. Dette har kjøper krav på å få vite,  og informasjonen skal derfor stå i nettannonsen – i tillegg til i salgsoppgaven.

Dette betyr selvsagt ikke at objektene ikke skal kunne presenteres i markedsføringsøyemed – her er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Digitaliseringen gjør heldigvis dette enda enklere. Nå finnes det knapt praktiske unnskyldninger for ikke å presentere den informasjonen forbrukerne faktisk trenger, der de trenger den.

Felles innsats gir best resultat

I debatten om bolighandelen er derfor følgende verdt å ta med seg: Markedsføringsloven har allerede regler om at villedende markedsføring og villedende utelatelser er forbudt.  Disse reglene må meglerne følge.

Økt trygghet i bolighandelen er et felles mål. Ved å underkommunisere eller skjule negative forhold ved boligen i markedsføringen oppnår kanskje eiendomsmegler en høyere pris for boligen – men på kjøpet får man ofte en misfornøyd kjøper og et svekket omdømme for bransjen.