Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

F.V: Knut Arne Gjertsen(Kartverket), Jant Tore Sanner(Kommunal- og moderniseringsminister), Christian Vammervold Dreyer(Administrerende direktør Eiendom Norge) og Turid Ellingsen(Kartverket) Foto: Synne Storvik

Ventetiden er over – Elektronisk tinglysing er endelig åpnet

20. april 2017

Eiendom Norge talte på den offisielle åpningen hos kartverket.

På høytidelig vis med Kommunal- og Moderniseringminister Jan Tore Sanner til stede, ble elektronisk tinglysing åpnet 18. april i Kartverkets lokaler i Hønefoss.

Det vil si at Kartverket nå har åpnet for å motta bla. skjøter og pantedokument digitalt og alle profesjonelle aktører kan bruke systemet.

– Dette vil bety mye for eiendomsbransjen, fra å ta opptil to uker å tinglyse vil dette nå kunne gjøres på minuttet. Det vil kunne bety mye for alle partene i et boligsalg, sa administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– Vi er en bransje i stadig utvikling og et slikt fremskritt er definitivt bevis på dette. Jeg tror dette gagner hele bransjen, og ikke minst forbrukeren, og det er veldig positivt fortsetter Dreyer.

Statsråd Sanner presiserte også fordelene dette gir boligkjøperen.

– Nå vil overdragelse av eiendom kunne skje helt digitalt. Dette gjør det mulig å få raskere utbetaling av boliglån, eiendomsoverdragelsene vi skje raskere og risikoen for feil vil bli redusert, sier Sanner i en pressemelding.

Målet er at 50 prosent av tinglysingsdokumentene skal sendes inn elektronisk til Kartverket innen utgangen av 2017 og 80 prosent innen utgangen av 2019.