Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Stortinget stemte 12. juni 2018 ned et representantforslag fra Rødt, men et alternativt forslag om at regjeringen skal utrede franchisemodellen ble vedtatt. Foto: Stortinget.

Stortinget ber regjeringen utrede franchisemodellen

14. juni 2018

- Dette er et vedtak som kan få stor betydning for medlemmene våre som er organisert som franchise, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Torsdag 12. juni 2018 vedtok Stortinget å utrede nærmere franchisemodellen.

Les vedtaket i Stortinget her.

Den opprinnelige saken Stortinget behandlet var et representantforslag fra Rødt om å sikre tryggere arbeidsforhold for franchisetakere og ansatte i franchisevirksomheter.

Vil få betydning for bransjen

– Mange av våre medlemsforetak er organisert som franchise og det er en vanlig organisasjonsform i eiendomsmeglingsbransjen. Derfor er dette et vedtak med potensielt stor betydning for flere av våre medlemmer, sier Dreyer.

Spesielt ville en endring av arbeidsgiveransvaret ført til store omveltninger i organiseringen av de foretakene som benytter seg av denne forretningsmodellen.

– Med dette vedtaket forventer vi at dette blir en ryddig prosess hvor man utreder grundig om det er nødvendig å gjøre noe med franchisemodellen.

Alternativt vedtak
KrF stemte med regjeringspartiene i denne saken og det opprinnelige forslaget til Rødt ble derfor nedstemt.

I stedet for ble det vedtatt et alternativt forslag om å utrede modellen nærmere.

Det alternative forslaget som ble vedtatt er:

Stortinget ber regjeringa greie ut omfang og særtrekk ved organiseringar som franchise, konsern og liknande, med vekt på arbeidsgivaransvar og arbeidstakar sine rettar samt franchisetakar sin posisjon overfor franchisegivar.

– Nå er opp til regjeringen å følge opp dette anmodningsvedtaket. Spørsmålet er om regjeringen faktisk vil følge dette opp, da mengden såkalte anmodningsvedtak har eksplodert under Solberg-regjeringen og er på et historisk høyt nivå.

– Det ligger allerede mange anmodningsvedtak fra forrige periode, blant annet om tryggere bolighandel, som det enda ikke er levert politikk på. Eiendom Norge vil følge denne saken i regjeringen nøye, avslutter Dreyer.

FAKTA: Dette er franchise

 • Franchise er ikke et juridisk begrep, men et navn på en forretningsmodell. Enkelt sagt består franchise i en avtale mellom to næringsdrivende.
 • Modellen består i at en franchisegiver har et forretningskonsept som en franchisetaker benytter, i tillegg til f.eks innkjøpsavtaler, opplæring og andre former for forretningsstøtte og stordriftsfordeler, slik at franchisetaker kan konsentrere seg om salg.
 • Franchisetaker slipper da å bygge opp disse verdiene selv. Franchisegiver slipper å etablere og drive butikken selv, men kan konsentrere seg om å videreutvikle forretningskonseptet, mot løpende vederlag fra franchisetaker.
 • Franchiseordningen er også en modell for å fordele forretningsmessige oppgaver og risiko mellom to parter.
 • Franchisetaker kan være organisert som et aksjeselskap eller som selvstendig næringsdrivende eller i andre former for foretak. Franchisegiver og franchisetaker er forskjellige juridiske personer.
 • Det nærmere innholdet i modellen vil være avhengig av den avtalen de to partene inngår. Den vil typisk inneholde både rett og plikt for franchisetaker til å benytte konseptet mot betaling.
 • Franchisemetoden gir to typer personer eller virksomheter muligheter:
  • Personer og virksomheter med gode helhetlige utprøvde konsepter mulighetene til å ekspandere med investeringene fra lokale franchisetakere.
  • Personer eller virksomheter som ikke har eget konsept kan likevel drive sin egen lokale virksomhet med betydeligere lavere risiko på grunnlag av rettighetene til franchisegivers konsept, kunnskapsoverføring og støtte.

Kilde: NHO.