Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Rundskriv 6/2014 Forholdet mellom taushetsplikt etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikt etter ligningsloven

24. august 2015

Finanstilsynet legger til grunn at meglerforetaket uhindret av lovbestemt taushetsplikt må legge frem opplysninger om transaksjoner på klientkontoer etter krav fra ligningsmyndighetene

Rundskriv_6_2014 Forholdet mellom taushetsplikt etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikt etter ligningsloven