Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Forhendværende landsbruks- og matminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) overrekker kontornøklene til landsbruks- og matminister Silvi Listhaug (Frp) den 16 november 2013. 9. februar møtes de på frokostmøte om konsesjonsloven og boplikt.

PRESSEKONFERANSE OG FROKOSTMØTE: Boplikt for fall?

28. januar 2015

9. februar inviterer Eiendom Norge til frokostmøte om boplikt og pressekonferanse for fritidsboligprisstatistikken. Statsråd Sylvi Listhaug (Frp) , Sp-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum og stortingsrepresent Odd Omland (Ap) møtes til debatt.

TEMA: Boplikt for fall?

15. november 2014 sendte landbruks- og matminister Silvi Listhaug (Frp) lovforslag til Stortinget om å oppheve konsesjonsloven og boplikten.

Loven regulerer alle former for eiendomsoverdragelser, og  fastslår at erverv av eiendom krever godkjennelse av konsesjonsmyndighetene, som i dag er kommuner og fylkeskommuner.

Lovverket er komplekst og med en rekke unntak, men slik det er utformet og praktiseres i dag omfatter det kun landbrukseiendommer over en viss størrelse, samt fritidsboliger.

Bo- og driveplikten er de mest kjente kravene i lovverket ved siden offentlig priskontroll ved salg. I 2012 var cirka 171 000 landbrukseiendommer omfattet av konsesjonsloven.

Fullstendig deregulering

– Forslaget vil innebære en fullstending deregulering av markedet for omsetning av landbrukseiendommer i Norge, samt opphevelse av den kommunale boplikten som i dag praktiseres i 60 kommuner (Kommunale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense). Boplikten har særlig betydning i kommuner som også er populære hytteområder, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

– Dette vil gjøre det lettere å omsette landsbrukseiendom både som fritidseiendom og næringseiendom, samt frata kommunene muligheten til å definere boplikt på eiendommer. Spørsmål nå alle stiller seg  er om forslaget vil kunne få flertall i Stortinget, sier Dreyer.

Velkommen til debatt og pressekonferanse!

Panel:

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp)

Sp-leder og stortingsrepresentant Trygve Magnus Slagsvold Vedum.

Stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen Odd Omland (Ap)

Stortingsrepresentant Odd Omland (Ap). Foto: Arbeiderpartiet.

Stortingsrepresentant Odd Omland (Ap). Foto: Arbeiderpartiet.


Før debatten vil administrende direktør Christian Vammervold Dreyer presentere fritidsboligprisstatistikken for fjellhytter, 2015.


Praktisk:

Dato: 9. februar 2015, kl. 8.00-09.30

Sted: Stormkjøkkenet, Christiania Torv, 0158 Oslo.

Servering: Det serveres frokost, kaffe og mineralvann.
På grunn av plassbegreninger, må man melde seg på arrangementet.

Påmelding

 Delta på middag